TIME

TIME is een kapstok om op systematische wijze te kijken naar de aanwezigheid van locale barrières in een wond. TIME staat voor:

T: tissue
Tissue non-viable: niet vitaal of slecht weefsel.
Bevat de wond niet vitaal of necrotisch weefsel?
I: infection
Infection: infectie
Vertoont de wond tekenen van infectie?
M: moisture
Moisture: vochtbalans
Is de wond te nat of te droog
E: edge
Edge: wondranden, niet sluitend of ondermijnde wondranden.


TIME en wondbedpreparatie

Een complexe, chronische wond ontstaat omdat de normale wondgenezing is verstoord: Om dit te doorbreken en alsnog een wondgenezing te kunnen bewerkstelligen is het bepalen van de oorzaak noodzakelijk. Indien mogelijk moet de oorzaak worden opgeheven, vaak is het nodig om hiervoor aanvullende diagnostiek te doen. Het is belangrijk om te weten hoe de normale wondgenezing plaatsvindt om verstoringen hierin te kunnen begrijpen.

Wondbedpreparatie
Wondbedpreparatie is de behandeling van een wond zodanig dat de genezing kan verlopen of om reeds ingezette therapeutische maatregelen te ondersteunen.
De onderliggende pathologie maakt dat in een chronische wond soms necrose aanwezig is. Vaak is een debridement noodzakelijk om de necrose te verwijderen en de groei van vitaal weefsel te bevorderen. Contaminatie door bacteriën wordt door toepassing van debridement eveneens verminderd en voorkomt een verdere afbraak van weefsel.
Debridement
Er zijn meerdere methoden voor debridement beschikbaar, elk met haar eigen voor- en nadelen. Voor een effectief debridement kan toepassing van meerdere methoden tegelijkertijd of opeenvolgend noodzakelijk zijn. In onderstaande tabel worden de methoden uiteengezet. Hierbij is 1 het meest geschikt 4 het meest ongeschikt.

  autolytisch chirurgisch enzymatisch mechanisch
snelheid 4 1 2 4
weefsel specificiteit 3 2 1 3
pijn 1 4 2 4
exsudaat 3 1 4 2
infectie 4 1 3 2

Bron: Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, Ayello EA, Dowsett C,Harding K. Woundbedprepartion: a systematic approach  to wound management. Wound Repair Regen, 2003;11:S1-28.